fbpx

Welkom bij Y-fit

op onze nieuwe locatie: Rooseveltstraat 8-10

intern bij Sportcentrum Ramdas


Huisregels en Voorwaarden

Hier vind je onze Huisregels en Voorwaarden. Neem ze rustig even door. Dan weet je precies wat je van ons mag verwachten. Heb je een vraag? Neem gerust even contact op of kom langs. 


 • Voorwaarden en huisregels:  De contributie wordt vooraf per 4 weken via automatische incasso voldaan. Als u halverwege de maand lid wordt, betaalt u een evenredig bedrag.
  De terugboeking termijn is 56 dagen, indien u het niet eens bent met de afboeking.
  Na betaling van de contributie wordt een lidmaatschapskaart met barcode aangemaakt, die  z.s.m. wordt uitgereikt. Voordat u begint met sporten dient u zich te melden bij de balie van Y-fit, om vervolgens uw pasje met de barcode te scannen.
  Bij aanvraag voor een nieuw lidmaatschapskaart i.v.m. verlies van de oude, worden er € 5,00 kosten in rekening gebracht.
  Bij het niet kunnen incasseren van de contributie ontvangt de abonnementhouder hiervan een whatsapp of mail bericht (herinnering 1) . Hierin wordt tevens bericht dat Y-fit gelijktijdig bij het incasseren van de contributie voor de eerstkomende keer ook de nog te betalen achterstand aan contributie zal trachten te incasseren.
  Het opzeggen dient schriftelijk te gebeuren, houdt rekening met 1 maand opzegtermijn (u dient voor de 1ste volgende 4 weken op te zeggen). Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch met 4 weken verlengd.
  In geval van zwangerschap of ernstige ziekte kunnen met een geldige doktersverklaring en in overleg met de directie betalingstermijnen worden doorgeschoven.
  Y-Fit is gerechtigd om tariefsverhogingen i.v.m. prijsindexcijfers voor gezinsconsumpties en/of prijsaanpassing die direct voortvloeien uit de wet , zoals die ter zake van BTW en/of huisregels aan te passen. Y-Fit is tevens gerechtigd om het lesrooster aan te passen.
  Y-Fit stelt zich in geen enkele vorm aansprakelijk voor gelede schade c.q. letsel of vermissing;
  Op nationale feestdagen is Y-Fit gesloten en gedurende de vakantieperiodes heeft Y-fit een aangepast lesrooster (dit wordt zo snel mogelijk doorgegeven).
  Bent u Lid van Zorg & Zekerheid? Dan kunt u collectiviteitkorting ontvangen via Y-fit voor alle thuiswonenden, het collectiviteitnummer; 14442.