fbpx

Huisregels en Voorwaarden

Hier vind je onze Huisregels en Voorwaarden. Neem ze rustig even door. Dan weet je precies wat je van ons mag verwachten. Heb je een vraag? Neem gerust even contact op of kom langs. 

 • De contributie wordt vooraf per automatische incasso voldaan, uiterlijk op de 1ste van de nieuwe maand. Als u halverwege de maand lid wordt, betaalt u een evenredig bedrag.
 • De terugboekingstermijn is 56 dagen, indien u het niet eens bent met de afboeking.
 • Na betaling van de contributie wordt een lidmaatschapskaart met barcode aangemaakt, die z.s.m. wordt uitgereikt. Voordat u begint met sporten dient u zich te melden bij de balie van Y-fit, om vervolgens uw pasje met de barcode te scannen.
 • Bij aanvraag voor een nieuw lidmaatschapskaart i.v.m. verlies van de oude, worden er € 5,00 kosten in rekening gebracht.
 • Bij het niet kunnen incasseren van de maandelijkse contributie ontvangt de abonnementhouder hiervan een sms of mail bericht (herinnering 1). Hierin wordt tevens bericht dat Y-fit gelijktijdig bij het incasseren van de contributie voor de eerstkomende maand ook de nog te betalen achterstand aan contributie zal trachten te incasseren.
 • Indien dan nog niet betaald wordt zal de tweede herinnering geschieden per brief. Bij elke herinnering brengt Y-fit € 5,00 administratiekosten in rekening ten laste van de rekening van de abonnementhouder.
 • Na tweemaal een herinnering te hebben gestuurd waarop geen betaling volgt geeft Y-fit de incasso uit handen aan een incassobureau.
 • Het opzeggen dient schriftelijk te gebeuren, houdt rekening met 1 maand opzegtermijn (u dient voor de 1ste van de maand op te zeggen). Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch met 1 maand verlengd.
 • In geval van zwangerschap of ernstige ziekte kunnen met een geldige doktersverklaring en in overleg met de directie betalingstermijnen worden doorgeschoven.
 • Y-Fit is gerechtigd om tariefsverhogingen i.v.m. prijsindexcijfers voor gezinsconsumpties en/of prijsaanpassing die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van btw en/of huisregels aan te passen. Y-Fit is tevens gerechtigd om het lesrooster aan te passen.
 • Y-Fit stelt zich in geen enkele vorm aansprakelijk voor gelede schade c.q. letsel of vermissing.
 • Op nationale feestdagen is Y-Fit gesloten en gedurende de vakantieperiodes heeft Y-fit een aangepast lesrooster (dit wordt zo snel mogelijk doorgegeven).
 • Bent u Lid van Zorg & Zekerheid? Dan kunt u collectiviteitskorting ontvangen via Y-fit voor alle thuiswonenden, het collectiviteitsnummer: 14442.